Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI)

Sådan fik Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) flere kursister

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) er en virksomhed, som tilbyder brand- og sikkerhedsuddannelser, og deres kursusudbud er et af de mest omfattende i Danmark. DBI ønskede at øge antallet af kursister på deres kurser og søgte derfor en samarbejdspartner, som kunne tilbyde specialistviden og en attraktiv samarbejdsform.
0

ROAS (paid social)

0

ROAS (Google Ads ex brand)

Strategien

Forrige år starter vores samarbejde med DBI, som omfatter Paid Social, Google Ads, Tracking og SEO. Vi arbejdede tæt sammen med DBI for at lave en plan, der kunne øge antallet af kursister på tværs af deres digitale kanaler. Derudover var det også vigtigt for DBI, at vi hjalp dem med at få bedre styr på deres tracking og en større forståelse for, hvad der var op og ned i deres annoncering.

SAMARBEJDET
Da DBI skulle vælge et bureau til at udføre deres digitale markedsføring, lagde de særlig vægt på gennemsigtighed. Derfor var det en stor fordel for DBI, at vores konsulenter kom og arbejdede in-house, så DBI kunne lære konsulenterne bedre at kende og sparre med dem.

Samarbejdsformen har gjort, at DBI kunne sikre sig, at deres værdier blev forstået og respekteret af de konsulenter, som arbejdede på casen. Desuden har den tætte arbejdsform mellem DBI og Skjoldby & Co givet mulighed for et højt niveau af kommunikation og tillid, hvilket har været medvirkende til, at DBI har fået de bedst mulige resultater i deres digitale markedsføringskampagne.

Michelle Korte d'Artibale
Jeg synes, at I gør det rigtig godt, og som I ved, sætter jeg stor pris på jeres input, sparring, undren og forslag.

Det, at I ikke bare er eksekverende, men også rådgiver på tværs af jeres fagområder, er ret unikt.

Det er et fedt samarbejde. Tak for det og for jer!

Michelle, Digital Marketing Specialist - DBI

Løsningen

Indledende tracking fase


Vi gennemgik omhyggeligt DBIs nuværende tracking setup og udarbejdede dernæst en rapport, der belyste de nuværende udfordringer og kom med anbefalinger til forbedring.

Derefter gik vi i gang med opsætningen af det nye, forbedrede tracking setup. Vi sikrede, at det nye setup målte korrekt på omsætning og at data kom ind i Google Analytics, Facebook og Google Ads.

Google Ads


DBI ønskede at få en bedre forståelse for, hvad der var op og ned i forretningen. Den kampagneopsætning, vi overtog, bar præg af, at det var svært at gennemskue, hvilken omsætning der kom fra henholdsvis brand-søgninger og mere generiske søgninger.

Vi ryddede derfor op i kampagnestrukturen og strømlinede den ved at finde de bedst performende generiske søgeord og sætte fokus på dem. I kombination med dette satte vi en dynamisk søgeordskampagne i gang på alle DBI’s kurser, som har dannet rammen om høstningen af vores bedst performende kampagner i dag.

De dynamiske søgeordskampagner har også givet os et indblik i, hvilke kurser der - målt på performance - er de vigtigste for DBI’s kursusafdeling. Dette indblik blev især vigtigt i starten af 2022, da DBI’s kursusafdeling måtte melde fuldstændig udsolgt på de bedst performende kurser, hvilket vi hurtigt kunne adressere i fællesskab. Denne indsigt har frigivet tid, så vi i dag kan fokusere på at skalere internationalt med andre vertikaler af deres forretning via en stærk, fælles Google Ads indsats.

Paid Social


Eftersom DBI ikke er en webshop, har de som udgangspunkt ikke et katalog, som vi kan bruge i Facebook annonceringen. Derfor rådgav vi DBI til at oprette et manuelt dynamisk katalog, så de kunne indhente data gennem kataloget og derigennem optimere deres retargeting-kampagner. Derudover bidrager kataloget til, at DBI kan få et bedre indblik i kundens købsrejse. Det dynamiske katalog har vist sig at være en afgørende faktor for DBI’s succes på Facebook.

Efter tre måneder med et aktivt katalog ligger gennemsnits-ROAS for kataloget på 9, og pris pr. kursus solgt via. kataloget er helt nede på 44,88 kr. Det er med til at skabe direkte resultater på bundlinjen hos DBI og er med til at løfte den samlede ROAS på hele Facebook-indsatsen. Det dynamiske katalog har givet DBI mere indsigt i de brugere, der besøger produkterne på webstedet, og gør det muligt for dem at forstå, hvor værdifuld hver enkelt konvertering er.

Optimeringsarbejdet er fortsat og i dag (pr. marts 2024) har vi en ROAS 24 i top funnel og ROAS 21 i bottom funnel.

Melanie Darling
En kunde som DBI er noget nær en drømmekunde for et bureau som os. De har de samme værdier, samme ønske om ordentlighed og at skabe gode resultater, og heri er det nogle fantastisk fagligt dygtige kontaktpersoner vi arbejder med.

Vi arbejder med stort set alle digitale kanaler for DBI og hjælper med alt fra always-on tiltag til annoncering af specifikke kurser, konferencer m.v., samt hjælper DBI med deres digitale indsatser f.eks. i Sverige, Norge og Tyskland.

Vi har udarbejdet et system sammen med DBI som gør, at alle parter kan arbejde effektivt, samt at afrapportering sker fast med minimalt tidsspild, så der er mere tid til at lave alt det fede.

Der er også en ærlighed imellem os og DBI ift. hvilke tiltag der giver mening, hvilke ikke gør, hvis noget skal have et kritisk blik o.lign. Derved tager alle parter ansvaret for, at vi får det maksimale ud af samarbejdet, og løfter DBI derhen hvor de gerne vil.

Melanie Darling, Skjoldby & Co

Skal vi hjælpe jeres salg- og marketingteam?

Lad os hjælpe jer med at bringe specialistkompetencer og ressourcer til jeres salg- og marketingteam,
så vi i fællesskab kan få sat fart på jeres online markedsføring.

Book et gratis afklaringsmøde

Leadinfo

Skjoldby & Co © 2013-2024 - Vi skaber nye kunder til B2B virksomheder med digital marketing
Salgs- og leveringsbetingelser - Cookie- og privatlivspolitik - Cookie samtykke